Tervetuloa Toiminnan esittely Tulokset ja julkaisut Ota yhteyttä Takaisin
  Hyvinvointi-osaaminen  
     
  Yhteiskunta-vastuu  
     
   

 

Hoitotyön, terveyden edistämisen ja ohjaamisen kehittämisympäristö

 

Hoitotyön tiedollis-taidollisen osaamisen ja osaamista kehittävien uudistavien menetelmien kehittäminen ja arviointi, terveydenhuollon prosessien mallinnus, simulointi ja kustannuslaskenta, julkisen ja yksityisen hyvinvointipalvelun ja palvelurakenteiden kehittäminen. Yksilö- ja ryhmäohjaukset asiakasryhmille, hoitotyön osaamisen taitoarvioinnit simulaatio-oppimisympäristössä, koulutus- ja tutkimuspalvelut.

Hoitotyön simulaatio-oppimisympäristö SimMan

Prosessien kustannuslaskenta

Terveyden edistämisen ympäristö