Tervetuloa Toiminnan esittely Tulokset ja julkaisut Ota yhteyttä Takaisin
  Hyvinvointi-osaaminen  
     
  Yhteiskunta-vastuu  
     
   
     
     

 

TUTKIELMIA JA RAPORTTEJA

Ilona. Verkostoitunut kehittämishanke päivähoidossa ja vanhustyössä.
Anne Hartikainen, Leena Packalen, Kaija Saarinen
Laurea-ammattikorkeakoulu julkaisusarja B13.

Pilottihanke hoitotyö- ja liiketalousosaaminen Hyvinkään Laurean Simulaatio-Palvelu-Hoito-Verkoston (SiPaHoVi) oppimisympäristössä. Naapuri Heli, Paasovaara Seija, Saares Päivi ja Hallipelto Pirjo 2007. Hyvinkään Laurean PPP Centren kehittäminen.

Kiiltomäki Aliisa ja Muma Päivi. Tässä ja nyt. Sairaanhoitaja tekee kriisityötä. Helsinki: Sairaanhoitajaliitto, 2007

Seksuaalisen hyväksikäytön kokemukset lapsena ja avun tarve aikuisena. Laiho Mari 2006.

Laboratorio- ja kuvantamispalveluiden seudullisen yhteistoimintaverkoston kehittämishanke Hyvinkään sairaanhoitoalueella vuosina 2002 – 2005. Paasovaara Seija 2006. Laurea-ammattikorkeakoulu julkaisusarja B.

Peng-analyysi aluetietojärjestelmän nettohyötyvaikutuksista - Pyörteen jatkotutkimushanke: kuvantaminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella
Pirjo Hallipelto, Mervi Lepistö, Pasi Nuutinen, Seija Paasovaara 2006. Laurea-ammattikorkeakoulu julkaisusarja B.

Mattila Eija 2002. Miten ohjata mielen kuntoutujaa? Yksityinen mielenterveystyön hoito- tai palvelukoti kehittyvänä pienyhteisönä. Väitöskirja Helsingin yliopisto.