Tervetuloa Toiminnan esittely Tulokset ja julkaisut Ota yhteyttä Takaisin
     
  Hyvinvointi-osaaminen  
     
  Yhteiskunta-vastuu  
     
     
     

 

 
Yhteiskuntavastuun tutkimus- ja kehittämsohjelma

Tutkitaan ja kehitetään  sosiaali- ja terveysalan prosesseja, työmenetelmiä ja yhteisöllistä toimintaa. Mukana olevat hankkeet kehittävät toimintaympäristöjä sosiaalisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Lähtökohtana on sosiaalinen oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, erilaisuuden kunnioitus ja yhteisöllisyys. Yhteiskuntavastuun tutkimus- ja kehittämistoiminta tukee metropolialueen kestävää kehittymistä.

Yhteiskuntavastuun tutkimus- ja kehittämisohjelman vastuuhenkilönä Hyvinkään Laurean sosiaali- ja terveysalalla toimii yliopettaja YTT Piia Silvennoinen, puh. 046-856 7933, sähköposti: piia.silvennoinen@laurea.fi

 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET  
   
Sosiaalisen kestävyyden edistäminen osana elämänkulkua 2007-2009  
   
Monikulttuurinen multisensorinen keskus 2007-2010  
   
Draivi 2008-2010